Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Geodezyjna obsługa inwestycji

Wznoszenie obiektów budowlanych wymaga obecności geodety. Dotyczy to nie tylko dużych obiektów takich jak mosty, wiadukty i drogi, gdzie mają one niebagatelny wpływ na ich jakość, trwałość i bezpieczeństwo ich eksploatacji, ale również pojedynczych budynków i budowli. 

W zakresie dróg i mostów nasze usługi obejmują:
  • wykonanie podkładów mapowych dla projektów drogowych i mostowych
  • kompleksowa obsługa budowy lub modernizacji dróg i mostów:
          - zaprojektowanie i stabilizacja poziomej i pionowej osnowy realizacyjnej
          - geodezyjne opracowania projektu
          - pomiar stanu zerowego koniecznego do obliczenia kubatury robót ziemnych
          - wytyczenie osi tras i obiektów technicznych
          - wyznaczanie warstw konstrukcyjncych drogi oraz monitoring grubości poszczególnych warstw
          - tyczenie elementów drogi, mostów, przepustów
          - pomiary inwentaryzacyjne w trakcie budowy
          - dokumentacja ilości wykonanych prac budowlanych
          - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do ODGiK
          - monitoring odkształceń trasy i obiektów inżynierskich na obszarach objętych szkodami górniczymi


W zakresie pojedynczych budynków i budowli nasze usługi obejmują:
  • wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe budynku zgodnie z dokumentacją projektową
  • pomiary kontrolne mające na celu utrzymanie zgodności realizacji z projektem
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla całej inwestycji
  • przekazanie dokumentacji zamawiającemu

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych w Częstochowie
prowadziło obsługę geodezyjną wielu inwestycji drogowych, oto Referencje niektórych z nich.