Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Modernizacja ewidencji gruntów

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu doprowadzenie istniejących danych ewidencyjnych do zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawach oraz utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Posiadamy niezbędne dośwadczenie (Referencje) jak również wykwalifikowaną kadrę wymaganą do założenia lub modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.


Zakres usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych w Częstochowie obejmuje:
  • Założenie nowej lub aktualizacja istniejącej mapy ewidencyjnej:
          - analiza istniejących danych ewidencyjnych udostępnionych przez ODGiK
          - przeprowadzenie wywiadu terenowego
          - wykonanie pomiaru uzupełniającego
          - przeliczenie danych ewidencyjnych i transformacja do obowiązującego układu współrzędnych
          - redakcja numerycznych map ewidencyjnych w określonym systemie prowadzenia części graficznej
  • Opracowanie części opisowej w systemie informatycznym:
  -
odszukanie i pozyskanie niezbędnych danych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków i lokali takich jak akty notarialne, decyzje administracyjne, dokumantacje prawno - budowlane, badania Ksiąg Wieczystych i innych mających znaczenie dla prowadzenia ewidencji
  -
opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla potrzeb aktualizacji danych ewidencyjnych
  • Przeprowadzenie niezbędnych kontroli w zakresie poprawności semantycznej i syntaktycznej.